Ćwiczenia dla kobiet w ciąży

Dobrze jest, gdy kobieta i jej najbliżsi podchodzą do ciąży, porodu i połogu w sposób aktywny.

Wówczas wszystkie te etapy przebiegają bardziej naturalnie i bezproblemowo.

Ciąża wywołuje w ustroju kobiety wiele zmian adaptacyjnych dotyczących nie tylko narządu rodnego, ale całego organizmu.

Badania naukowe oraz doświadczenie wykazały korzystny wpływ gimnastyki uprawianej w czasie ciąży. Wpływa ona na poprawę funkcji podstawowych układów w ustroju kobiety ciężarnej, wzrost sprawności fizycznej, polepszenie samopoczucia. Bardzo duże znaczenie ma również wpływ ćwiczeń na rozwój świadomości własnego ciała. Wszystko to przyczynia się do znacznego ułatwienia porodu.

„Najlepiej jest ćwiczyć codziennie w domu, gdyż zajęcia raz w tygodniu to stanowczo za mało. Jeżeli lekarz prowadzący nie widzi żadnych przeciwwskazań - gimnastykę ciążową należy uprawiać regularnie aż do samego porodu.

Również sport i ciąża nie wykluczają się wzajemnie. Jeżeli są jakieś przeciwwskazania medyczne - poinformuje Cię o tym Twój lekarz oraz da odpowiednie zalecenia.