Ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające służą podniesieniu i utrzymaniu kondycji organizmu, a także poprawie sylwetki. Oddziałowują one na wszystkie układy: mięśniowy, krążenia, kostny oraz oddechowy. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta.

Korzyści wynikające z ćwiczeń:
– podniesienie sprawności fizycznej
– zmniejszenie masy ciała
– korygowanie wad postawy
– zapobieganie zrzeszotnieniu kości (w osteoporozie)
– poprawa samopoczucia