Ćwiczenia z użyciem thera-band

Ćwiczenia z użyciem thera-band

Przy założeniach tej metody kierowano się tym aby program jej był nieskomplikowany, łatwy do opanowania, nie czasochłonny, do wykonanie na małej powierzchni a pomimo to skuteczny. Ćwiczenia oporowe przy pomocy taśm Thera-Band® zapewniają uzyskanie oczekiwanych rezultatów już po krótkim czasie ich stosowania - szybszych niż po zastosowaniu innych programów ćwiczebnych tego typu. W metodzie tej ułatwiona jest kontrola uzyskanych wyników oraz w miarę postępów zwiększanie stopnia trudności poprzez użycie większych oporów.

Celem ćwiczeń z taśmą jest:

- poprawa ogólnej sprawności, wytrzymałości, wydolności organizmu,

- poprawa koordynacji, propriorecepcji,

- wzrost koncentracji, wiary we własne siły i poprawa samopoczucia,

- wzrost siły mięśniowej, stabilizacji stawowej, elastyczności tkanek,

- poprawa orientacji w przestrzeni i równowagi,

- wpływ na działanie systemu nerwowo-mięśniowego, układu krążenia i układu oddechowego