Masaż sportowy

Masaż sportowy jest to specjalny rodzaj masażu, który różni się od masażu klasycznego przede wszystkim intensywnością wykonania. Głównymi celami masażu sportowego są: jak najszybsze przygotowanie do ekstremalnego wysiłku sportowego, osiągnięcie maksymalnych wyników sportowych, przyspieszenie procesów odbudowy, usunięcie dużego zmęczenia organizmu po wysiłku fizycznym oraz podtrzymanie formy sportowca na wysokim poziomie.

Zapotrzebowanie na masaż sportowy rośnie równie szybko jak popularność poszczególnych dyscyplin sportowych. Zarówno sport wyczynowy, jak i amatorski cieszą się nieustającą popularnością. Sukces sportowy wymaga nie tylko intensywnego treningu, ale również metod wspomagających odnowę biologiczną organizmu, a najpopularniejszą z nich jest masaż sportowy.
Masaż sportowy jest integralnym elementem systemu odnowy biologicznej. Wykorzystywany jest jako środek pomocniczy w profesjonalnych programach treningowych. Pozwala lepiej przygotować ciało sportowca do wysiłku fizycznego. Zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji. Masaż sportowy jest zalecany zarówno sportowcom zawodowym jak również powinni z niego korzystać sportowcy – amatorzy, dla osiągnięcia lepszych rezultatów i poprawy samopoczucia. Techniki masażu sportowego, jako działanie terapeutyczne dostosowane są ściśle do uprawianej dyscypliny sportu. Jednym z najważniejszych celów masażu sportowego jest usunięcie negatywnych skutków przetrenowania, czyli zlikwidowanie wzmożonego napięcia mięśniowego, które utrudniają treningi oraz hamują formę i osiągnięcia zawodnika.