Kinezyterapia

Rehabilitacja poprzez kompleksowe działanie pozwala uzyskać maksymalną sprawność fizyczną. Odpowiednio dobrane zabiegi umożliwiają sprawne funkcjonowanie po przebytych urazach i zabiegach ortopedycznych, chirurgicznych, neurologicznych. Wymaga dużego zaangażowania ze strony osoby ćwiczącej. Ćwiczenia indywidualne dobierane są do potrzeb osoby ćwiczącej. Zwiększanie wraz z czasem poziomu trudności wykonywanych ćwiczeń pozwala na wytrenowanie odpowiednich partii ciała oraz na poprawę kondycji i ogólnego samopoczucia. Regularne ćwiczenia fizyczne zwiększają zadowolenie z życia, umożliwiają utrzymanie zgrabnej sylwetki, są doskonałą formą spędzanie wolnego czasu.

Kinesiotaping

Kinesiotaping polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie.

Dzięki możliwości korekcji mechanicznej taping może zmniejszyć nacisk (kompresję) tkanek miękkich (w tym tkanki nerwowej) co w zespołach bólowych o powyższej etiologii daje niemal natychmiastowy efekt przeciwbólowy oraz usprawnia lub wręcz umożliwia postęp procesom gojenia. Korekcja mechaniczna z wykorzystaniem tapingu może posłużyć także do bardziej poprawnego (jeżeli zachodzi taka potrzeba) wzajemnego ustawienia względem siebie, poszczególnych elementów łańcucha biomechanicznego.

ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające służą podniesieniu i utrzymaniu kondycji organizmu, a także poprawie sylwetki. Oddziałowują one na wszystkie układy: mięśniowy, krążenia, kostny oraz oddechowy. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta.

Korzyści wynikające z ćwiczeń:
– podniesienie sprawności fizycznej
– zmniejszenie masy ciała
– korygowanie wad postawy
– zapobieganie zrzeszotnieniu kości (w osteoporozie)
– poprawa samopoczucia

Ćwiczenia z użyciem thera-band

Ćwiczenia z użyciem thera-band

Przy założeniach tej metody kierowano się tym aby program jej był nieskomplikowany, łatwy do opanowania, nie czasochłonny, do wykonania na małej powierzchni a pomimo to skuteczny. Ćwiczenia oporowe przy pomocy taśm Thera-Band® zapewniają uzyskanie oczekiwanych rezultatów już po krótkim czasie ich stosowania - szybszych niż po zastosowaniu innych programów ćwiczebnych tego typu. W metodzie tej ułatwiona jest kontrola uzyskanych wyników oraz w miarę postępów zwiększanie stopnia trudności poprzez użycie większych oporów.

gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające służą podniesieniu i utrzymaniu kondycji organizmu, a także poprawie sylwetki. Oddziałowują one na wszystkie układy: mięśniowy, krążenia, kostny oraz oddechowy. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta.

Ćwiczenia dla kobiet w ciąży

Dobrze jest, gdy kobieta i jej najbliżsi podchodzą do ciąży, porodu i połogu w sposób aktywny.

Wówczas wszystkie te etapy przebiegają bardziej naturalnie i bezproblemowo.

Ciąża wywołuje w ustroju kobiety wiele zmian adaptacyjnych dotyczących nie tylko narządu rodnego, ale całego organizmu.

Badania naukowe oraz doświadczenie wykazały korzystny wpływ gimnastyki uprawianej w czasie ciąży. Wpływa ona na poprawę funkcji podstawowych układów w ustroju kobiety ciężarnej, wzrost sprawności fizycznej, polepszenie samopoczucia. Bardzo duże znaczenie ma również wpływ ćwiczeń na rozwój świadomości własnego ciała. Wszystko to przyczynia się do znacznego ułatwienia porodu.

„Najlepiej jest ćwiczyć codziennie w domu, gdyż zajęcia raz w tygodniu to stanowczo za mało. Jeżeli lekarz prowadzący nie widzi żadnych przeciwwskazań - gimnastykę ciążową należy uprawiać regularnie aż do samego porodu.

Również sport i ciąża nie wykluczają się wzajemnie. Jeżeli są jakieś przeciwwskazania medyczne - poinformuje Cię o tym Twój lekarz oraz da odpowiednie zalecenia.